De gezonde werkvloer Helmond

Vitale werknemers zijn bepalend voor productief en winstgevend bedrijfsleven
Maandag 27 november was Embedded Fitness in Helmond de gastheer voor de bijeenkomst “De Gezonde Werkvloer”.  De bijeenkomst waarin delen, verbinden en inspireren centraal stonden, werd georganiseerd door Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), de gemeente Helmond, Jong Helmond Lekker Gezond, Parkmanagement Helmond, Vita-liek, Re-entry, GGD Brabant en It’s My Life.

Dagvoorzitter Cécile Prakke, bestuursecretaris en adviseur JOGG, trapte af met de opmerking dat vitaliteit en duurzame inzetbaarheid almaar belangrijker worden. ‘Vitale medewerkers zijn succesbepalend voor een productief en winstgevend bedrijfsleven. Een gezonde leefstijl is winstgevend voor werknemer en werknemer.’  Daarbij refereerde zij aan een recent door JOGG uitgevoerd werknemersonderzoek waaruit blijkt dat 71% van de ondervraagde werknemers aangeeft vitaliteit/gezonde leefstijl belangrijk te vinden.

Vervolgens gingen diverse sprekers nader in op het belang van een gezonde werkvloer en de urgentie om vooral niet te lang te wachten met het uitrollen van een gezondheidsbeleid binnen de eigen (bedrijfs)organisatie. De Helmondse wethouder Margreet de Leeuw:  ‘Voor ons gaat gezondheidsbevordering bij jong en oud breder dan alleen gezonde voeding en beweging. Wij zetten ook in op mentale weerbaarheid om de schrikbarende stijging van het aantal burn-outs te keren. Het fundament onder ons beleidsplan is het streven naar een duurzaam gezond Helmond. En het is goed dat wij als gemeentelijke overheid daarin samen optrekken met het lokale bedrijfsleven.’

Urgentie
De urgentie van een gezonde leefstijl werd vervolgens nadrukkelijk geïllustreerd door René Sielhorst van Its My Life.  Hij deed dat aan de hand van schrikbarende cijfers. Zo zit de Nederlandse beroepsbevolking  gemiddeld 8,7 uur per dag.  Zo’n 36% van het arbeidsverzuim wordt veroorzaakt door stress en in 2040 heeft 62% van alle volwassenen overgewicht.
Daarna was het de beurt aan ex-topturner Herre Zonderland. Hij  hield tijdens de bijeenkomst een betoog over “Olympische vorm” en het belang van lichamelijk herstel na fysieke, mentale en emotionele inspanning. ‘Naar mijn mening is er weinig verschil tussen topsporters en werknemers. Want ook werknemers leveren iedere dag weer een topprestatie. En dat kan je alleen als je mentaal en fysiek in vorm bent. Na inspanning is het tijd voor ontspanning. Ons lichaam, maar ook onze geest herstelt het best door slaap. Gevolgd door gezonde voeding, bewegen (sport) en humor.’ Hij benadrukte het goed is dat mensen die een overwegend zittend beroep uitoefenen gedurende de dag verschillende beweegmomentjes in lassen om op deze manier ook weer de batterij op te laden.’ Meer informatie over bewegen en werk, gezonde voeding, fysieke werkplek, ontspanning en stress is te vinden op www.gezondewerkvloer.nl.

Best practices
Vervolgens vertelde vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven wat zij doen aan een gezonde werkvloer.  De GGD doet het letterlijk en figuurlijk anders met het Engelse programma “Do Something Different”. ‘De resultaten van dit digitale gezondheidsprogramma zijn verbazingwekkend. Zo neemt 25% van de medewerkers meer tijd voor ontspanning, 30% beweegt meer per dag, 11% kan gemakkelijker ontspannen. De uitkomsten van werknemers die minder last van stress en angst hebben, verbetert respectievelijk met 15% en 10%’, aldus Elske Beintema, teamleider van onder andere de afdeling gezondheidsbevordering. Do Something Different (DSD) is een wetenschappelijk bewezen, effectieve aanpak voor gedragsveranderingen. Het maakt mensen flexibeler, helpt mensen bij stressklachten, maar ook om gezonder en gelukkiger te leven. DSD-deelnemers bewegen meer, verliezen gewicht, eten gezonder, ervaren minder stress en voelen zich minder angstig en depressief.

Duurzame inzetbaarheid
Een hartaanval bij één van de oudgedienden heeft bij de Helmondse ICT-dienstverlener e-Quest een denkproces op gang gebracht over het nut en noodzaak van vitale werknemers. Een bewustwordingsproces met als uitgangspunt een gezonde werkvloer. ‘Wie nu denkt dat dit direct heeft geleid tot een uitgedokterd vitaliteitbeleid komt bedrogen uit’, zegt  ondernemer Patrique Dankers. ’Maar we hebben wel de eerste stappen gezet op weg naar duurzame inzetbaarheid met als eerste stap een inventarisatie van de gezondheidsrisico’s bij de werknemers. Daarbij is ook gesproken gezondheid en levensstijl. Het is onze intentie een bewustwordingsproces op gang te brengen. Dat het bedrijf als werkgever de weg naar een gezonde werkvloer wil faciliteren, wordt duidelijk als Dankers vertelt dat er recent in hoogte verstelbare bureaus zijn aangeschaft, dat lunchwandelen wordt gestimuleerd, de werkplekken opnieuw zijn ingericht, de klimaatvoorziening is verbeterd en watertanks zijn neergezet.’

Veiligheid en vitaliteit onlosmakelijk verbonden
Voor Schneider Electric, specialist op het gebied van energiemanagement en automatisering met wereldwijd 160.000 werknemers, zijn veiligheid en vitaliteit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Volgens Patrick Kok, manager veiligheid, milieu en onroerend goed bij het logistieke centrum van Schneider Electric in Helmond, is de essentie van het in 2011 geïntroduceerde veiligheidsprogramma bewustzijn te creëren bij de eigen medewerkers. ’Want juist veilig werken heeft een positief effect op het welzijn van de mensen. Daarom geldt voor iedereen binnen het bedrijf: veiligheid voor alles.’
Het welzijnsbeleid van het bedrijf wordt gevoed door de werknemers zelf. Zo hebben zij op de werkvloer zelf twee ruimtes gemaakt voor sporten ontspanning. Ook komen ze  met voorstellen (o.a.  stoelmassage en trefbal op de werkvloer) voor de invulling van onze  wellbeing-weken.
 Bij Schneider Electric focussen zich momenteel op vitaliteit en dan specifiek een juiste werk-privé balans. Daarbij staat de mens centraal. Daarnaast kent de kantine inmiddels een gezond voedingsaanbod en is binnen het bedrijf een leefstijlcoach (eigen medewerker) actief die mensen stimuleert en begeleidt bij gezondheidsverbetering.

Download interview van Patrique Dankers - e-Quest
Download interview van Elske Beintema - GGD Brabant-Zuidoost
Download interview van Patrick Kok - Schneider Electric

Na het plenaire deel gingen de aanwezigen in twee groepen (aanbieders en vragers van programma’s voor een gezonde werkvloer) met elkaar aan de slag en in discussie. Esther van den Hurk van Vitaal Leven beloofde uitkomsten van de break-out sessies verder uit te werken en naar alle aanwezigen toe te sturen. Op voorhand lichte zij een tipje van de sluier op: ‘Als er budget beschikbaar is, dan staat volgens jullie vitaal leidinggeven op de eerste plaats, gevolgd door stressreductie en het stimuleren van mentale flexibiliteit.’ Cécile Prakke haakte daar op in met de afsluitende opmerking. ‘Mooi, dat werkgevers kiezen voor vitaal leiderschap en werknemers leiderschap tonen wat betreft hun eigen vitaliteit.’

 

      
 

 

Sfeerimpressie